Privacy verklaring
Privacy verklaring

Rock the Web B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Heerlen (6412 CN) aan de Kloosterweg 1, hierna te noemen “Rock the Web B.V.” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Rock the Web B.V. verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Rock the Web B.V. u over de manier waarop Rock the Web B.V. uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Rock the Web B.V. worden aangeboden op www.rocktheweb.nl, www.vizzual.com en www.dewebanalist.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Doel

Rock the Web B.V. verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.rocktheweb.nl, www.vizzual.com en www.dewebanalist.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Rock the Web B.V. gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij uw ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Rock the Web B.V..

2.  Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Rock the Web B.V. heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Rock the Web B.V. samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Rock the Web B.V. meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via [email protected] onder de uitschrijflink onder elke nieuwsbrief

3.  Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Rock the Web B.V. deze gegevens net zoals die van andere klanten van Rock the Web B.V..

Artikel 2 Doorgifte aan derden

Rock the Web B.V. geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a) De doorgifte geschiedt aan een door Rock the Web B.V. voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Rock the Web B.V. een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

b) Rock the Web B.V. op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

Rock the Web B.V. maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Rock the Web B.V. ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van de website.

Artikel 5 Cookies

Het is mogelijk dat Rock the Web B.V. tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.rocktheweb.nl, www.vizzual.com en www.dewebanalist.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Rock the Web B.V.

Rock the Web B.V. heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Rock the Web B.V. verwerkt ten behoeve van www.rocktheweb.nl, www.vizzual.com en www.dewebanalist.nl. Rock the Web B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

Rock the Web B.V. bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.rocktheweb.nl, www.vizzual.com en www.dewebanalist.nl, tenzij Rock the Web B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

Rock the Web B.V. behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.rocktheweb.nl, www.vizzual.com en www.dewebanalist.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.rocktheweb.nl, www.vizzual.com en www.dewebanalist.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze webpagina’s in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 22-05-2018.